Přeskočit navigaci

Reklamační řád

Veškeré zboží, které Vám bude doručeno je v souladu s normami a předpisy platnými v ČR. Veškeré zboží, které si objednáte prostřednictvím našeho elektronického katalogu je se zobrazeným zbožím shodné v maximální možné míře, avšak vlivem úpravy fotografií, popř. osvětlením může dojít k mírnému zkreslení barev. Veškeré takovéto odlišnosti budou upřesněny v popisu jednotlivých oblečků tak, aby jste získali co nejpřesnější představu a co nejpodrobnější informace o našem zboží.

Pokud nebudete s naším zbožím spokojeni, můžete je reklamovat:

  1. Reklamace musí být zaslána e-mailem nebo písemně na kontaktní adresu
    Mgr. Lubor Pavlík, Višňová 2044, 708 00 Ostrava-Poruba
  2. Při osobním odběru je reklamace možná pouze v okamžiku předání zboží, kdy je odběratel povinen si toto prohlédnout
  3. Na dodané použité zboží se nevztahuje záruční doba ze zákona, je však možné toto vrátit v původním stavu do 3 pracovních dnů ode dne doručení, a to bez udání důvodu. Jakmile zboží obdržíme nazpět, bude Vám vrácena částka, za jakou bylo dané zboží zakoupeno (v případě slevy - cena po slevě, popř. po odečtení kreditů...)
    Zboží nelze vracet poštou na dobírku. Balíček nebude přijat a bude Vám vrácen zpět. Náklady na vrácení zboží (poštovné/dopravné) jsou k tíži kupujícího.
  4. Při dopravě poštou je kupující povinen zkontrolovat obal zásilky, zda není poškozený. V případě zjištění poškození musí toto nahlásit ihned doručiteli a nechat si vše potvrdit písemně. V případě podezření na možnost poškození obsahu zásilky potom tuto nemusí převzít a vzniklou škodu uplatní prodávající u přepravce v rámci pojištění zásilky. Výjimkou jsou případy, kdy je zásilka zaslána kupujícímu na jeho výslovnou žádost bez pojištění, tj. jako obyčejná listovní zásilka.
  5. Ihned po dodání zásilky je kupující povinen obsah prohlédnout a jiné, než objednané zboží, popř. další podstatné závady, které nebyly uvedeny v popisu zboží oznámit ihned prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  6. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

Pokud máte připomínky, pište nám, pokud jste s našimi službami spokojeni, řekněte to dál.

Děkujeme

| Přidat k oblíbeným | Vytisknout | ↑Nahoru